Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA 2018/2019 metai

Komisijos pirmininkė: Aksana Švaplienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Komisijos nariai:

 • Irma Čekanauskaitė, logopedė
 • Inga Budrytė, logopedė
 • Rasa Marcinkevičienė, vaikų mitybos ir higienos organizatorė
 • Vitalja Lideikienė, auklėtoja
 • Daiva Jovaišienė, auklėtoja
 • Rita Grakauskienė, sekretorė

VGK Tikslas:

Organizuoti ir koordinuoti švietimo pagalbos teikimą, prevencinį darbą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui(si) aplinką.

Uždaviniai:

 1. Vykdyti tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo, smurto, nusikalstamumo, patyčių, savižudybių ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevenciją.
 2. Formuoti vaikų sveikos gyvensenos poreikį ir įgūdžius įtraukiant į projektinę veiklą.
 3. Teikti kvalifikuotą logopedo pagalbą vaikams, konsultacijas pedagogams ir tėvams.
 4. Vykdyti mokyklos bendruomenės švietimą vaiko gerovės klausimais ir vaiko teisių apsaugą.
 5. Vykdyti krizių valdymą įstaigoje.
Informacija atnaujinta — 2019-02-22 | << ATGAL

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT XX XXXX XXXX XXXX XXXX
Bankas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J.Tilvyčio g. 12, LT-35232 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: padkauskien.irena@gmail.com
Bendras el.p: darvaivorykste@gmail.com

 

2019 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems