Vaiko gerovės komisija

VGK planas 2023 m

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2022 m.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2021

Komisijos pirmininkė Aksana Švaplienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Sekretorė Rita Grakauskienė.

Komisijos nariai:

  • Irma Čekanauskaitė, logopedė
  • Asta Nevedonskienė, logopedė
  • Violeta Pupeikienė, auklėtoja
  • Daiva Jovaišienė, auklėtoja

VGK tikslas:

  • organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko aplinkos kūrimą įstaigoje.

Uždaviniai:

  • Teikti kryptingą ir efektyvią specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
  • Spręsti ugdytinių socialines-pedagogines problemas, ieškoti efektyvių pagalbos būdų problemų šalinimui.
  • Bendradarbiauti su pedagogais, kitais pagalbos gavėjais specialistais, užtikrinant ugdytinių švietimo pagalbą.
  • Padėti išsaugoti ir stiprinti ugdytinių sveikatą organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su vaikų sveikata.
  • Teikti metodinę pagalbą pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiųjų ugdymo(-si) poreikių vaikų ugdymo.
Informacija atnaujinta — 2023-03-06 | << ATGAL

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT 79 7300 0100 0238 7841
Bankas: Swedbank, AB

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J. Tilvyčio g. 12, LT-35225 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: direktore@ldvaivorykste.lt
Bendras el.p: info@ldvaivorykste.lt

 

2023 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems