Maitinimas

sprendimas-1-293_docx

Mokestį Už maitinimą tėvai moka 100 proc. nustatytos 1 (vieno), 2 (dviejų), 3 (trijų) kartų per dieną maitinimo normos mokestį už kiekvieną lankytą, nelankytą ir nepateisintą dieną (maitinimo tvarka):

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis, Lt

Pietų mokestis, Lt

Vakarienės mokestis,

Lt

Naktipiečių *

Mo-kestis,

Lt

2 kartų maitinimo išlaidos,

Lt

3 kartų maitinimo išlaidos,

Lt

4 kartų maitinimo išlai

dos,

Lt

Lopšelio grupė

1,38

2,96

1,38

4,34

5,72

Maitinimo išlaidos

eurais

0,40 EUR

0,86 EUR

0,40 EUR

1,26 EUR

1.66 EUR

Darželio grupė

1,56

3,38

1,56

4,94

6,50

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

Priešmokyklinė

grupė

1,56

3,38

1,56

4,94

6,50

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

Spec. lopšelio grupė

1,38

2,96

1,38

4,34

5,72

Maitinimo išlaidos

eurais

0,40 EUR

0,86 EUR

0,40 EUR

1,26 EUR

1.66 EUR

Spec. darželio grupė

1,56

3,38

1,56

4,94

6,50

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

Spec. priešmokyklinė grupė

1,56

3,38

1,56

4,94

6,50

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

24 val. lopšelio grupė

1,38

2,96

1,38

1,28

4,34

5,72

7,00

Maitinimo išlaidos

eurais

0,40 EUR

0,86 EUR

0,40 EUR

0,37 EUR

1,26 EUR

1.66 EUR

2,03 EUR

24 val. darželio grupė

1,56

3,38

1,56

1,34

4,94

6,50

7,84

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

0,39 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

2.27 EUR

24 val. spec. lopšelio grupė

1,38

2,96

1,38

1,28

4,34

5,72

7,00

Maitinimo išlaidos

eurais

0,40 EUR

0,86 EUR

0,40 EUR

0,37 EUR

1,26 EUR

1.66 EUR

2.03 EUR

24 val. spec. darželio grupė

1,56

3,38

1,56

1,34

4,94

6,50

7,84

Maitinimo išlaidos

eurais

0,45 EUR

0,98 EUR

0,45 EUR

0,39 EUR

1,43 EUR

1,88 EUR

2,27 EUR

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai, lankantys ne ilgesnės kaip 4 val. trukmės grupę, gali būti nemaitinami. Mokestis už maitinimą nemokamas. Tokiu atveju tėvai pateikia prašymus, kuriuose nurodo pasirenkamąją ugdomąją veiklą, bet ne ilgesnę kaip 4 val., o įstaigos vadovas tvirtina atskirą vaikų sąrašą. Pageidaujantiems maitintis taikoma vaiko amžiaus grupės maitinimosi išlaidų norma.

Mokesčio-tvarkos-pakeitimai

Dėl atlygimo už vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo mokyklose 2014

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 1-3 M

15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 4-7 M

Informacija atnaujinta — 2020-03-04 | << ATGAL

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT 79 7300 0100 0238 7841
Bankas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J.Tilvyčio g. 12, LT-35232 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: padkauskien.irena@gmail.com
Bendras el.p: darvaivorykste@gmail.com

 

2021 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems