Edukacinė išvyka į Palendrių šv. Benedikto vienuolyną „Mokytojo vidinė darna kokybiškam darbui“

Gegužės 28 d. lopšelio-darželio bendruomenė kartu su „Gintarėlio“ ir K. Ramanausko bendruomenėmis lankėsi Palendrių šv. Benedikto vienuolyne. Tai vienintelė kontempliatyvi vyrų vienuolija įsikūrusi Palendrių km., Kelmės raj. Benediktinai kone visą laiką leidžia vienuolyne, atsitraukę nuo pasaulietiško gyvenimo, net nuo savo šeimų. Tačiau vienuoliams svetingumas – šventa pareiga. Visus atvykstančius į vienuolyną šv. Benediktas liepia priimti kaip patį Kristų. Tad ir mus vienuoliai maloniai priėmė. Dalyvavome šv. Mišiose ir meldėmės kartu su vienuoliais. Neišdildomą įspūdį paliko magiškai skambantys grigališkojo choralo garsai.

Po šv. Mišių vienuoliai pakvietė apžiūrėti ir įsigyti jų gaminamos produkcijos, nes paprastai benediktinų vienuoliai gyvena iš savo darbo ir vadovaujasi posakiu „Melskis ir dirbk“. O gamina jie iš morkų saldumynus (Palendriukus), balzamą odos priežiūrai, įvairių rūšių arbatas, eleksyrus, turi ir savo prižiūrimų bičių medaus.

Lankėmės ir jų svečių kambaryje, kur plačiau buvome supažindinti su vienuolių gyvenimu. Žiūrėjome filmą „Benediktinai Lietuvoje“

Buvo suteikta galimybė atlikti išpažintį arba asmeniškai pasikalbėti rūpimais dvasiniais klausimais su patyrusiu vienuoliu, mokančiu išklausyti ir padėti suvokti, kaip Viešpats kviečia kiekvieną konkrečiai gyventi tikinčiojo gyvenimą.

Ši išvyka suteikė gerą impulsą tolesniam gyvenimui ir tikėjimui, pripildė ramybės ir įsitikinimo, kad savo dvasinį gyvenimą reikia prižiūrėti, kaip ir įprastą.

IU mokytoja metodininkė Birutė Bajoriūnienė

Nuomonės / pastebėjimai

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT 79 7300 0100 0238 7841
Bankas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J.Tilvyčio g. 12, LT-35232 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: padkauskien.irena@gmail.com
Bendras el.p: darvaivorykste@gmail.com

 

2022 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems