Kūrybinė STEAM savaitė darželyje

Ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje vaikas vystosi visapusiškai, todėl šis amžius labai svarbus ir palankus įvairių jo gebėjimų ugdymui(si). Svarbu, kad vaikas pažintų supančią aplinką, mokytųsi kūrybiškai atlikti iššūkius keliančias užduotis, tobulintų savo mąstymo įgūdžius.

STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) metodikos idėjos, pradėtos naudoti lopšelyje-darželyje, įgalina vaikus ir mokytojus tradicinę veiklą grupėje keisti į eksperimentų ir tyrimų užsiėmimus „Vaivorykštukų“ laboratorijoje, lauke ir t.t. Bandymai, eksperimentai, tyrinėjimai – tokia veikla patraukia vaikų dėmesį, jiems įdomesnė.

Sausio 24 – 28 d. lopšelyje-darželyje vyko kūrybinė STEAM savaitė, kurios tikslas – kūrybiškai, aktyviai veikiant siekti nuosekliai ir sistemingai įgyvendinti STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje. Visą savaitę ugdytiniai su mokytojomis atliko įvairiausius eksperimentus, bandymus, tyrimus. Vyresniųjų grupių vaikai pasirinktinai konstravo raketą: vieni iš plastikinių lazdelių, kiti – iš kartoninių dėžių. Iš miltų sukūrė „mėnulio“ paviršių, pipetėmis iš aukščiau lašino vandenį ir sebėjo, kaip vandens lašeliai išmuša „kraterius“. Iš krakmolo ir sodos gamino „sniegą“, bandė nulipdyti sniego senį. Mažieji darželio ugdytiniai eksperimentavo su sniegu, vandeniu ir ledu.

Visą savaitę mokytojos stengėsi sudaryti sąlygas vaikams kurti, eksperimentuoti, perprasti savo pojūčius, išreikšti iniciatyvumą, drąsą išbandyti naujus dalykus ir net klysti.

Mokytoja Sandra Guigaitė

Nuomonės / pastebėjimai

Panevėžio lopšelis-darželis „Vaivorykštė“
Įstaigos kodas: 190416871
A. s. LT 79 7300 0100 0238 7841
Bankas

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Adresas: J.Tilvyčio g. 12, LT-35232 Panevėžys
Darbo laikas – 7.30 – 18.18 val. (paankstintos grupės darbo laikas 7.00 – 7.30)

Direktorės tel.: (8 45) 43 38 75
Bendras tel. (8 45) 43 39 17
Direktorės el.p: padkauskien.irena@gmail.com
Bendras el.p: darvaivorykste@gmail.com

 

2022 © Panevėžio l-d „Vaivorykštė“
Versija neįgaliesiems